Τύπος: Χρωμέ
Κωδικός: Santy
Περιγραφή: Τηλέφωνο μπάνιου