Περιγραφή: Μπαταρία Ψυγείου Amalia με μηχανισμό T.Adia και Amalia.