Κάνουλες XTR σφαιρικές με ρακόρ B.T. (Heavy type)

 

Περιγραφή: Κάνουλες σφαιρικές με ρακόρ B.T. (Heavy type)