Διαστάσεις: 1/2″ Χ 1/2″ και 1/2″ Χ 3/4″
Περιγραφή: Διακόπτης XTR γωνιακός