Τύπος: Χρωμέ
Κωδικός: MAT100/SB-C/P
Περιγραφή: Μπαταρία νιπτήρος με μηχανισμό KEROX 40mm