Τύπος: Χρώμε
Κωδικός: MAT 123 C/P
Περιγραφή: Μπαταρία λουτρού με μηχανισμό KEROX 40mm.