Τύπος: Χρωμέ
Κωδικός ASC150-C/P
Περιγραφή: Μπαταρία κουζίνας με μηχανισμό KEROX 35mm.