Τύπος: Χρωμέ
Κώδικος: Mercedes
Περιγραφή: Τηλέφωνο μπάνιου