Τύπος: Χρωμέ
Κωδικός: Hope
Περιγραφή: Τηλέφωνο μπάνιου