Τύπος: Χρωμέ
Κωδικός: Gloria
Περιγραφή: Τηλέφωνο Μπάνιου