Η εταιρεία μας διαθέτει ολόκληρη την σειρά εξαρτιμάτων της HP Trend για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνίστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2310 755880.