Εξαρτήματα Σιδηροσωλήνων ATUSA

Εξαρτήματα 1/2″ 3/4″ 1″ 1 1/4″ 1 1/2″ 2″ 2 1/2″ 3″ 4″
Γωνίες Θηλυκές

Γωνίες Θηλυκές

 ✓  ✓     ✓     
Γωνίες Αρσ.-Θηλ.

Γωνίες Αρσ.-Θηλ.

       ✓          
Ταυ

Ταυ

               ✓  
Ταυ Συστ.

Ταυ Συστ.

 Χ            
Σταυροί

Σταυροί

               
Σταυροί

Σταυροί Συστολικοί

 Χ  Χ  Χ  Χ  Χ    Χ  Χ  Χ
Τάπες αρσενικές

Τάπες αρσενικές

                 
Τάπες θηλυκές

Τάπες θηλυκές

             
Συστολές Αγγλίας

Συστολές Αγγλίας

 Χ  
             
Συστολές Αμερικής

Συστολές Αμερικής

 Χ