Διαστάσεις
1/2″ x 15 x 2.5
1/2″ x 16 x 2.0
1/2″ x 018 x x 2.5