Κατάλληλο για βαριές χρήσεις αφαίρεσης σκόνης σε βιομηχανικό περιβάλλον, αναρρόφηση στερεών σε μορφή κόκκων (θεριζοαλωνιστικές μηχανές) ή σε ηλεκτρικές σκούπες.